Concepten

De markt is continu in beweging en vraagt om pasklare oplossingen. Slokker Vastgoed heeft concepten ontwikkeld waarmee we antwoord geven op belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals betaalbaarheid, sociale cohesie, hittestress, circulariteit en duurzaamheid.

Maak kennis met Coco, Coco Wood en Groen voor de Buurt en ontdek hoe onze ambities om toekomstproof en duurzaam te ontwikkelen hierin verweven zijn.

CoCo

Lees
meer

CoCo Wood

Lees
meer

Groen voor de buurt

Lees
meer

SAM&

Lees
meer