Heerenveen, De Treffe

Een echte buur(t)verbinder

Alle wensen gevat in één bijzonder ontwerp

De gemeente Heerenveen had hoge ambities voor De Eilanden in Skoatterwâld. Het moesteen bijzonder woonmilieu worden met hoge kwaliteit en veel ruimte rondom de woningen. Geen doorsnee rijtjeshuis of tweekapper, maar onderscheidende woningen voor een brede doelgroep. Kortom, een ontwikkeling die ons op het lijf geschreven is. Slokker Vastgoed deed mee aan de aanbesteding en werd samen met 4 andere consortia geselecteerd. Een geweldige én uitdagende opgave. Want het hoge ambitieniveau schuurde met de realisatiekosten en mogelijke verkoopprijzen. Des te trotser zijn we dat het gelukt is.

Projectinformatie

Aantallen

61 woningen

Expertise

Aan de rand

Architect

TWA Architecten

Realisatie

Lont

Overige betrokken partijen

Baljon Landschapsarchitecten

Verschillende experts

Om ieders verwachtingen te overtreffen stelde Slokker Vastgoed een team samen dat thuis is in Fryslân. Lont, TWA Architecten en energie-adviesbureau Ekwadraat, Baljon Landschapsarchitecten en ingenieursbureau Sweco werkten al eerder bijzonder succesvol samen in meerdere risicodragende projecten in het Noorden. Voor De Treffe verrijkten we ons team met Joren van Dijk van De Omgevingspsycholoog die ons heeft geadviseerd over hoe de fysieke omgeving het gedrag en geluk van mensen beïnvloedt.

Visie: Elke dag. Bijzonder.
Visie: Elke dag. Bijzonder.

Bewonerswensen verkennen

Tijdens de selectiefase voerden we huiskamergesprekken met omwonenden en brachten we hun wensen in kaart. Deze informatie was de basis voor ons plan waar de architecten en de experts op het gebied van ruimtelijke inrichting, ecologie en duurzaamheid hun werk startten. Onze uitwerking laat zien wat de wijk en toekomstige bewoners nodig hebben en op welke manier dat past bij de uitvraag van de gemeente Heerenveen.

Visie: Elke dag. Bijzonder.

De Treffe als buurverbinder

De Treffe heeft een unieke stedenbouwkundige setting. Maar 20% van de beschikbare grond is bebouwd, zodat er 80% overblijft voor recreatieve, groene invulling. De parkachtige omgeving met veel water en groen, bruggen, wandelpaden en speelvoorzieningen verleidt bewoners van De Treffe en wijkbewoners van Skoatterwâld om te bewegen, te ontmoeten en te spelen. De Treffe is echt een buurtverbinder! Weer of geen weer, je komt buren tegen, helemaal als centrale ontmoetingsplek ‘de Bûtenkaemer’ straks ook gerealiseerd is.

Visie: Elke dag. Bijzonder.
Visie: Elke dag. Bijzonder.

Maar 20% bebouwd

De 61 woningen staan op 5 eilandjes die omringd zijn door groen en water. De helft van de woningen hebben een vlonder boven het water, bij de andere helft grenst de tuin aan openbaar groen. Het water en het groen zijn een verlengstuk van de eigen tuin. Door clustering van de woningen in hofjes komen de voordeuren uit op hetzelfde hof en ontmoeten buren elkaar sneller. Die hofjes zijn vormgegeven als een intiem hofje met veel groen en smalle eenrichtingswegen, zodat ook de allerkleinsten veilig buiten kunnen spelen. Door de beplanting in de hoven zorgvuldig te kiezen verrijken we de flora en trekken we nieuwe fauna aan. Dat verrijkt de biodiversiteit.

Visie: Elke dag. Bijzonder.

Uniek door de diversiteit en vele opties

De 61 woningen zijn onder te verdelen in vrijstaande (geschakelde) villa’s, levensloopbestendige villa’s en bungalows. De woningen werden aangeboden in 2-laagse en 3-laagse variant en een aantal woningen op de hoeken van de eilanden hadden bijzondere uitbouwen op de begane grond. Optioneel was er daarnaast nog veel mogelijk op het gebied van aan- en opbouwen. Door dit zeer uiteenlopende aanbod en ontelbare aanpassingsmogelijkheden konden alle doelgroepen worden bediend. Dit betekent bovendien dat er een leuke natuurlijke mix ontstaat tussen alle doelgroepen.

Visie: Elke dag. Bijzonder.